Vergoeding en tarieven

Vergoedingen

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars hebben Oefentherapie Cesar/Mensendieck opgenomen in de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit de aanvullende pakketten is per verzekering verschillend. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering.

– Onder de 18 jaar zonder chronische indicatie
9 behandelingen per jaar uit de basisverzekering. Indien nodig nog 9 behandelingen en
daarna eventueel een wisselend aantal uit een aanvullende verzekering.
– Onder de 18 jaar met een chronische indicatie
Alle behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.
– Boven de 18 jaar met een chronische indicatie
Vanaf de 21e behandeling wordt 100% vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20
behandelingen kunnen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering.
– Boven de 18 jaar zonder chronische indicatie?
Vergoeding van een wisselend aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering.

Chronische indicaties

Hieronder vindt u een link naar het vergoedingenoverzicht voor oefentherapie Cesar/Mensendieck voor 2024. De informatie die u hier vindt is ontleend aan de openbaar verstrekte informatie door verzekeraars. Aan de gegevens uit dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. U doet er goed aan altijd uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen, of in geval van twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar.

Vergoedingen Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2024 bij Independer

Eigen risico
Voor de basisverzekering geldt in 2024 een eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat u voor de kosten uit de basisverzekering ( met uitzondering van o.a. huisartsenzorg) eerst het eigen risicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden de kosten die volgens de polisvoorwaarden hiervoor in aanmerking komen, vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de aanvullende verzekering.

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt, of wanneer sprake is van een particuliere nota en gelden tot en met 31 december 2024.

Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Screening, intake en onderzoek bij DTO € 55,00
Behandeling in de praktijk € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 60,00
Behandeling aan huis € 55,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 65,00
Niet nagekomen afspraak (no-show) € 30,00

Uw verantwoordelijkheid

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Gereserveerde behandeltijd welke niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt middels het verzuimtarief in rekening gebracht. Het antwoordapparaat staat altijd aan om een boodschap of afmelding in te spreken.