ParkinsonNet

Sinds januari 2012 zijn wij aangesloten bij het ParkinsonNet. Wij zijn speciaal geschoold in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen.
In dit zorgverlenersnetwerk werken wij onderling nauw samen met verschillende disciplines, zoals neurologen, Parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en diëtisten, om de behandeling deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook wordt de kennis up-to-date gehouden d.m.v. bijscholing en een jaarcongres.
Wij zijn in de afgelopen jaren o.a. geschoold in PWR! Parkinson Wellness Recovering, Sparking Boxing en de Europese Richtlijn Parkinson.

PWR! Moves bestaan uit functionele grote bewegingen met veel herhalingen en in verschillende houdingen. Tempo, flexibiliteit, coördinatie en complexiteit van takenworden zo aangepakt en verbeterd.

Door Sparking Boxing verbetert kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en snelheid. Deze non-contact vorm van boksen, waarbij de coördinatie van voeten, ogen en handen centraal staat, draagt bij aan het verminderen van Parkinsonsymptomen. Deelnemers voelen zich beter en kunnen gemakkelijker functioneren in het dagelijks leven. Iedereen kan deelnemen; op ieder niveau van de ziekte van Parkinson zijn er verbeteringen mogelijk. De training houdt uitdrukkelijk rekening met ieders mogelijkheden.