Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Specialisten in houding en beweging

VvOCM logoVeel mensen in Nederland hebben lichamelijke klachten, zoals nek-, schouder- of rugklachten, en kunnen daardoor niet meer goed functioneren. Ook  spanningsgerelateerde klachten, zoals hyperventilatie komen veel voor. Vaak zijn verkeerde houdings- of bewegingsgewoonten de oorzaak. Iemand die zijn lichaam verkeerd gebruikt of te veel dan wel te weinig belast, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan uitkomst bieden.

Motorisch leerproces/gedragsverandering

Na een intake en onderzoek naar uw klachten krijgt u een individueel, actief behandelprogramma. Dit programma is zo opgebouwd dat u zich bewust wordt van uw eigen, specifieke houdings- en bewegingspatroon en leert u hoe u uw houding en bewegingen kunt veranderen en verbeteren.
U leert deze verbeteringen in uw dagelijks leven te integreren, waardoor de kans op herhaling van de klachten klein is. Op deze manier krijgt u handvatten om met uw klachten om te gaan en in het vervolg klachten te voorkomen.

Het behandelprogramma is zo een mix van een motorisch leerproces en gedragsverandering.kwaliteitsregister paramedici logo

Kwaliteitskeurmerk

Onze kwaliteit is gewaarborgd via het Register Oefentherapeuten in het Kwaliteitsregister Paramedici.