Netwerk Chronische Pijn

 

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Het Netwerk introduceert een vernieuwende behandelwijze speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

De behandelmethodiek is een combinatie van fysieke en mentale oefeningen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Samen met ons stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u grip krijgt op uw klachten en uw kwaliteit van leven verbetert. De behandeldoelen kunnen voor iedereen verschillen. Voor de één betekent dit ‘normaal leven en werken’, voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden en dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u en niet uw pijn uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Uitleg behandeling volgens protocol chronische pijn