MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland staat voor regionale netwerken van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding voor mensen met Multipele Sclerose en hun naasten. In deze netwerken participeren o.a. verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. In een aantal regio’s in Nederland, waaronder Leiden en Haarlemmermeer, zijn inmiddels MS Zorg Nederland zorgverleners aanwezig.

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten en hun eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Ada is opgeleid en aangesloten bij MS Zorg Nederland.